Shin Jin-seo, Who has Achieved a New Nongshim Cup History
Yoo Chang-hyuk Does not succeed Yoda Norimoto
Shin Jin-seo, The ‘Absolute Best’, Achieves 100 Wins